Stüdyo > Tasarım Hizmetleri > alışma Alanı Stratejisi

http://as.greyspot.co.uk/img/repository/Workplace-Strategies.jpg  

Başarılı şirketler, başarılı çalışma alanlarının masrafları düşürmeye yönelik efektif  tasarımlar  ile optimum verimliliğe yönelik , çalışanları teşfik eden , modern iş gücüne ilham veren  tasarımlar arasında bir denge sonucu ortaya çıktığunı ve  bilmektedirler.  

Trendler , farklı sektörlerdeki müşterilerimiz ve uluslararası  müşterilerimiz  hakkındaki bilgi birikimimiz  araştırma, değişen çalışma modellerini ele alış biçimimiz ve gelişen teknolojiyle birleşince modern çalışma alanlarının getirdiği tüm gereklilik ve beklentileri karşılamaktadır.

Proje öncesi stratejik düşünme aşamasında son kullanıcı işveren ve iş geliştirme ile birlikte çalışmaktayız:

  • mekan ve çalışma alanı ihtiyaç programı bilgilendirmesi
  • testfit, durum tespiti ve seçim stratejileri
  • çalışma alanı araştırması, zaman kullanım çalışmaları ve çalışma alanı denetimleri
  • çalışma alanı stratejisi ve tasarım rehberi geliştirme
  • alternatif çalışma stratejileri
  • mekan planlama

İşverenlerimizin gayrımenkul ve çalışma alanları konusundaki kararlarına yardımcı olmak için danışma işini üstlenmekteyiz. Daha da önemlisi, daha iyi yapılar, verimli ve yaratıcı çalışma alanlarının elde edilmesi için  işyeri stratejisini mimari ve içmimari tasarım takımlarına entegre etmekteyiz..

 

© 2019 Aukett Swanke | Yasal Uyarı